کانون پزشکان محله

 

            امروزه تعریف سلامت محدود به درمان بیماریها نبوده بلکه حالتی را شامل می شود که فرد از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار بوده و زندگی مولد و پویایی داشته باشد به همین  منظور نگاه درمان نگر به نگاه سلامت نگر تغییر یافته است.

از آنجایی که مدیریت شهری به دنبال تحقق رویکرد  انسان محوری در شهر است،  لذا سلامت را می توان یکی از مهمترین شاخص های توسعه پایدار به شمار آورد .

         به همین منظور اداره کل سلامت با اجرای طرحی که در آن مشارکت پزشکان و پیراپزشکان به عنوان اساس آن در نظر گرفته شده است سعی در ارتقاء سلامت شهر و  شهروندان دارد. این طرح با هدف استفاده از تجارب علمی و عملی پزشکان در شناسایی مشکلات سلامتی محلات ، انتقال به مسئولین و پیگیری مشکلات، ارائه آموزش های لازم به شهروندان و ارتقای سطح آگاهی آنها در سطح 374 محله شهر تهران اجرا و تا پایان سال 1392 تعداد 4300 نفر عضو این کانون شده اند.

اهم فعالیتهای انجام شده در سال 1391

برگزاری کلاسهای آموزشی برای شهروندان 

تهیه اقلام آموزشی از قبیل بروشور و  های آموزشی

مشاوره های  پزشکی به مناسبتهای خاص در سطح شهر تهران

 انجام معاینات پزشکی در سطح مدارس